19. og 20. oktober 2015; Personsentrert omsorg, VIPS-modellen

Utviklingssenteret kan for første gang invitere sykehjem og hjemmetjenester til kurs i personsentrert omsorg, og VIPS praksismodellen. Vi vil anbefale at både leder, sykepleier og helsefagarbeider deltar sammen på dette kurset, da vil det ha større effekt i avdelingen etterpå. Her er invitasjonen:

Personsentert omsorg VIPS-modellen ny dato.pdf