07.04.2015 Veilederoppfølgingskurs

I løpet av de siste 4-5 årene har det til sammen deltatt ca 250 ansatte i Helse Fonna-kommunene på opplæring i etisk refleksjon. Nå kommer det et tilbud til de som har deltatt på kursrekken om en kursdag for oppdatering / oppfrisking av det å lede etisk refleksjon på arbeidsplassen. 

Her er invitasjon/ plakat til veiledersamlingen:

Etikk-veilderoppfolgingssamling-vaaren-2015.pdf