05.12.2014 Interkommunalt etikkseminar

I samarbeid med flere kommuner i Helse Fonna-distriktet og KS arrangerer vi et interkommunalt etikkseminar 5. desember 2014. Denne gangen er fokuset organisasjonskultur og lederdilemmaer. Vi har vært heldige å få avtale med den anerkjente filosofen, forfatteren og foredragholderen Einar Øverenget til å være hovedforedragsholder. Siste del av dagen vil det bli arrangert etikk-kafe, der ulike lederdilemmaer vil bli presentert og diskutert. Se vedlagte program for dagen, og meld deg på! Interkommunalt-etikkseminar-5.-des.-2014.pdf