01.03.2012, Invitasjon fra Karmsund videregående

Karmsund videregående skole inviterer til kursdag, temaene er organiske lidelser, demens, delir og depresjon. Se  program for dagen:
Invitasjon-til-Karmsund-01.03.2012[1].pdf