13. og 14.nov. 2013 Tverrfaglig emnekurs om demensutredning og tvang

Alderspsykiatrisk avdeling og Lærings og Meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna arrangerer i samarbeid med Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, tverrfaglig kurs om kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten samt tvangsbruk ved demens. Kurset er rettet mot fastleger, tilsynsleger og helsepersonell som arbeider i demensteam eller skal arbeide med kartlegging og utredning av personer med demens i kommunehelsetjenesten.

Se invitasjon og program her:

Invitasjon-til-tverrfaglig-emnekurs-i-kartlegging-og-utredning-av-demens-i-kommunehelsetjenesten-november-2013

Program-tverrfaglig-emnekurs-i-kartlegging-og-utredredning-av-demens-i-kommunehelsetjenesten-november-2013