Invitasjon til fagnettverket musikk og aktiv omsorg

Vi har denne gangen invitert Anne -Kjersti Aarhus som i mange år har jobbet med eldre og aktiviteter i Tysvær.  Hun har også vært med å starte opp dagtilbud for personer med demens  og  vil dele sine erfaringer med oss.  Etterpå tar vi en "runde rundt bordet" med erfaringsutveksling.
Vi starter møte med lunsj så det fint med en påmelding innen 29 november til: Olaug.Lie.Sandve@haugesund.kommune.no
Sted: Bjørgene omsorgssenter, Diktervegen 29, Haugesund.
Velkommen !
Hilsen
Olaug Lie Sandve
Musikkterapeut