Høsten 2017 og våren 2018 Læringsnettverk i underernæring

Vi planlegger læringsnettverk i underernæring med oppstart høsten 2017. Tilbudet går til alle sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene. Vi vil maks ha 40 deltakere, så her er det første mann til mølla som gjelder!

Hovedmålene i Pasientsikkerhetsprogrammet er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Læringsnettverk er i korte trekk et arbeidsseminar, med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder.

Vi vil også ha en egen samling for lederne (på alle nivå, spesielt de som arbeider nærmest tjenesteutøverne) i forkant av oppstart av læringsnettverket. 

Her er invitasjon:Invitasjon om læringsnettverk i underernæring til Helse Fonna-kommunene.pdf

Her er program for ledersamlingen:Program ledersamling 16. oktober.pdf

Her er program for første samling i læringsnettverket i underernæring: Program første samling 23. oktober 2017.pdf