Høsten 2017 og våren 2018 Læringsnettverk i underernæring

Vi planlegger læringsnettverk i underernæring med oppstart høsten 2017, det vil komme invitasjon og påmelding i august 2017. Tilbudet går til alle sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene. 

Hovedmålene i Pasientsikkerhetsprogrammet er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Læringsnettverk er i korte trekk et arbeidsseminar, med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder.

Vi vil også ha en egen samling for lederne (på alle nivå, spesielt de som arbeider nærmest tjenesteutøverne) i forkant av oppstart av læringsnettverket. 

Vi kommer tilbake til program og påmelding.