Fagdag om barn som pårørende. Å leve livet

Hvem tar vare på meg? En dag med fokus på barn og unge og livet.

Trygge voksne kan gjøre en vesentlig forskjell i barn og unges liv, og styrke deres tilpasning og mestring. Målgruppe for temadagen er ansatte i skole og barnehage, ansatte i barnevern, helsepersonell, helsesøstre, trenere og andre med interesse for barn og unge.

Tid og sted: Onsdag 20. september, kl. 09:00 - 15:00 Høgskulen på Vestlandet, Haugesund.

Påmeldingsavgift kr. 200,- Det blir enkel servering i lunchen, alle er velkommen.

Påmelding innen 8. september via kurskalender for ansatte i Haugesund kommune. Eksterne deltakere går inn på nettsiden www.haugesund.kommune.no/kurs (velg fanen opp som heter "kurs helse og omsorg") Ved problemer ring eller send e-post til unni.birkeland@haugesund.kommune.no Merk meldingen med "Barn som pårørende" telefon til Unni Birkeland: 52743242

Se program og invitasjon her: Barn som pårørende invitasjon og program 20.sept.2017.pdf