19. oktober Fagdag i palliasjon

Målgruppe for fagdagen er ressurspersoner i palliasjon, helsearbeidere og ledere i kommunehelsetjenesten og helseforetak, gjerne også nye ressurspersoner. 

Tid og sted: Torsdag 19. oktober 2017 kl. 09:00 – 15:00 Enkel lunch: 11:30 – 12:00 Sted: Helse Fonna, Sykehuset i Haugesund, Auditorium Deltakeravgift kr. 200,-

Program for dagen: 

Hva er palliasjon 

Kartlegging av symptomer 

Det gode stellet 

Kommunikasjon med alvorlig syke 

Forberedende samtaler 

 Ivaretakelse av pårørende 

Symptomlindring 

Når er en pasient døende 

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase 

Presentasjon av Palliativt team

Vi har vært heldige å få til en fagdag med ulike kapasiteter på området: 

 Årets sykepleier Jorunn Marit Våge, Helse Fonna 

Kreftsykepleier med master i palliasjon Mona Didriksen, Kir. Klinikk, Helse Fonna 

 Overlege og leder av Pall. Team Julia Bratke, anestesiavd. Helse Fonna 

Kreftsykepleier og klin. spes. i spl. Anne Lise E. Johannesen, Helse Fonna 

Kreftkoordinator Hilde Håland, og mastergrad i mestring og myndiggjøring, Karmøy kommune

Påmelding innen 5. oktober 2017 via kurskalender på intranett for ansatte i Haugesund kommune. Eksterne deltakere må gå inn på www.haugesund.kommune.no/kurs (velg så fanen oppe som heter «kurs helse og omsorg») Ved problemer ring eller send epost til unni.birkeland@haugesund.kommune.no Merk meldingen med «Fagdag om palliasjon»