10. nov. 2017 Fagdag for hjemmebaserte tjenester

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, Haugesund og Karmøy kommuner arrangerer vi også i år en fagdag for hjemmebaserte tjenester.

Tid og sted; 10. november 2017, kl. 09:00 - 15:00 Bjørgene omsorgssenter undervisningslokaler

Temaene denne dagen vil være 

 - Angst, depresjon og ensomhet

 - Testing av personer med angst og depresjon

 - Eldre og rus

 - Helsetilsynets funn ved tilsyn i hjemmetjenester, hva er Helsetilsynet opptatt av ang. hjemmetjenester? – fokus på dokumentasjon

 - Gode pasientforløp, forbedringsområder i kommunen

 - Utskrivningsklare pasienter, hva nå?

Se invitasjon her: Fagdag for hjemmebaserte tjenester 10.11. 2017.pdf