Demensplan 2020 - frå plan til handling, Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til fagdag med hovudvekt på gode dagtilbod for personar med demens. Dato: 5. oktober 2017 09:00 - 15:30 Stad: Scandic Ørnen Hotel, Lars Hilles gate 18, Bergen Ansvarleg: Fylkesmannen Målgruppe: Leiarar, medarbeidarar og fagutviklerar i helse og omsorgstenestene i kommunane. Pårørande, interesseorganisasjonar, politikarar, tilsette og studentar ved høgskular og vidaregåande skular, og andre interesserte. 

Påmeldingsfrist: 22.09.2017 23:59:00

Det er eit mål i Demensplan 2020 at personar med demens skal få mogelegheiter til å leve eit aktivt liv. Dagaktivitetstilbod bør vere eit sentralt ledd i tiltakskjeda av tiltak. Formålet med dagtilbod er å auke livskvaliteten og førebyggje funksjonsfall hos personar med demens, og at pårørande skal få støtte og avlasting

Påmelding og program her: https://www.fylkesmannen.no/nn/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Demensplan-2020---fra-plan-til-handling/