Kommende kurs

Tverrfaglig emnekurs om kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten

17. og 18. oktober arrangerer Alderspsykiatrisk poliklinikk kurs i kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten, samt tvangsbruk ved demens.

Høsten 2017 og våren 2018 Læringsnettverk i underernæring

Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018) skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Underernæring har vært et innsatsområde det er behov for å få gode rutiner på å forebygge i sykehjem og hjemmetjenester.

19. oktober Fagdag i palliasjon

Fagdagen vil ha fokus på grunnleggende palliasjon til alvorlig syke og døende pas., og hvilke muligheter vi har for å møte disse. Reflekson over egne holdninger og kommunikasjon vil også vektlegges.

10. nov. 2017 Fagdag for hjemmebaserte tjenester

Sett av datoen, alle som arbeider i hjemmetjenesten eller på vedtakskontor/ bestillerkontor. Vi har fått avtale med aktuelle og interessante forelesere om ulike områder i hjemmebaserte tjenester.

Fagdag om barn som pårørende. Å leve livet

Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet. Fagdagen avvikles på Høgskulen på Vestlandet, Haugesund, onsdag 20. september 2017

Tidligere kurs