VIPS - kurs, personsentrert omsorg

4. og 5.april gjennomførte USHT i Helse Fonna kurs i VIPS -praksismodell for 25 deltakere fra Etne, Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune. 

VIPS er en modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjem og hjemmetjenesten. Fagmøtet er sentralt i VIPS. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur hvor de som jobber i avdelingen har faste roller. Hjelpepleiere og primærpleiere har særlig ansvar for å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert. Disse har derfor en sentral rolle i VIPS.

VIPS rammeverket er en oppsummering av alle sider av personsentrert omsorg hvor hver bokstav har sin spesielle mening:

V - alle mennesker har sammen verdi, uavhengig av alder og kognitiv funksjon

I - omsorgen er individuelt tilrettelagt

P - å ta pasientens perspektiv

S - et støttende sosialt miljø