Demensplan 2020 - frå plan til handling, Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til fagdag med hovudvekt på gode dagtilbod for personar med demens. Dato: 5. oktober 2017 09:00 - 15:30

Ny medarbeider i utviklingssenteret

Olaug Kristin Eikeland Hindal startet som ny medarbeider ved utviklingssenteret 20. 06. -17. Hun ønskes velkommen til oss!

Høsten 2017 og våren 2018 Læringsnettverk i underernæring

Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018) skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Underernæring har vært et innsatsområde det er behov for å få gode rutiner på å forebygge i sykehjem og hjemmetjenester.

19. oktober Fagdag i palliasjon

Fagdagen vil ha fokus på grunnleggende palliasjon til alvorlig syke og døende pas., og hvilke muligheter vi har for å møte disse. Reflekson over egne holdninger og kommunikasjon vil også vektlegges.

10. nov. 2017 Fagdag for hjemmebaserte tjenester

Sett av datoen, alle som arbeider i hjemmetjenesten eller på vedtakskontor/ bestillerkontor. Vi har fått avtale med aktuelle og interessante forelesere om ulike områder i hjemmebaserte tjenester.

Fagdag om barn som pårørende. Å leve livet

Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet. Fagdagen avvikles på Høgskulen på Vestlandet, Haugesund, onsdag 20. september 2017

Utviklingssenteret i Helse Fonna får støtte til videre drift

Onsdag 22.11. 2016 kom den gledelige nyheten fra Helsedirektoratet om at Utviklingssenteret i Helse Fonna får fortsatt midler til drift med Haugesund kommune som vertskommune.

Nye studietilbud ved Høgskolen Stord Haugesund

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå tverrfaglige og helsefaglig utdanninger med søknadsfrist 1. desember

Posterutstilling på Sykepleierkongressen i Oslo 2016

USHT i Helse Fonna hadde posterpresentasjon av prosjektet "Sykepleiernes egenomsorg og mestring i arbeidet med døende" på Sykepleierkongressen i Oslo 26.-27.september 2016. Prosjektet har vært et samarbeid mellom diakon, sykehusprest og USHT i Helse Fonna fra 2015-2016.

Avslutning av læringsnettverk; Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, og utdeling av posterpris

Vea sykehjem og Bygnestunet i Karmøy kommune vant pris for beste poster som avslutning på læringsnettverket de har deltatt på våren 2016.

VIPS - kurs, personsentrert omsorg

4. og 5.april arrangerte USHT i Helse Fonna VIPS -kurs, personsentrert omsorg med deltakere fra Etne, Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune.

HSH tilbyr aktuelle videreutdanninger til høsten

HSH tilbyr tre enkeltemner innen eldreomsorg til høsten, emnene er; svikt i vitale funksjoner, demensomsorg og palliasjon, tilsammen 45 studiepoeng

Prosjekt utenlandske sykepleiere, Udland omsorgssenter

Med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland startet Udland omsorgssenter opp et kompetansehevingsprosjekt for fremmedspråklige sykepleiere.

Dignity Day i Haugesund

Karmsund videregående skole, Utviklingssenteret og Høgskolen Stord Haugesund samarbeidet om Dignity Day høsten 2015

Haraldsvang omsorgssenter deltaker i konkurranse

Haraldsvang omsorgssenter er deltaker i kunkurranse om å skape gyldne måltidsøyeblikk på sykehjem.

a